Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 6: காலையில் கல்யாணம் > Lesson 6:   Spoken      Translation   Lessons:   1   2   3   4   5   6   Exercises: 1   2   3   4   5   6   Reading: 1   2   Glossary    Test

    

Boy: மல்லிகா! நீ இன்றைக்கு என்ன செய்துகொண்டிருந்தாய்?

Malliga! What had you been doing today?

Girl: காலையில் எட்டு மணிக்கு எழுந்து பல் தேய்த்துவிட்டு குளித்துவிட்டு சாமி கும்பிட்டுவிட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போய்த் தமிழ் பாடம் படித்துவிட்டுக் கடைக்குப் போய்த் தமிழ் புத்தகம் வாங்கிவிட்டுச் சினிமா தியேட்டருக்குப் போய் தமிழ் சினிமா பார்த்துவிட்டுக் கடைக்குப் போய் பால் வாங்கி வீட்டுக்கு வந்து காப்பிப் போட்டு sandwich செய்துவிட்டு sandwich சாப்பிட்டுக்கொண்டே காப்பி குடித்துக்கொண்டே டீவி பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன்.

I got up at eight o'clock, brushed my teeth, bathed, prayed to God, went to school, studied Tamil lessons, went to the store, bought a Tamil book, went to the cinema theatre, saw a Tamil movie, went to the store, bought milk, came home, made coffee, made a sandwich, drank my coffee while eating the sandwich and watched T.V.

  Grammar Notes:

  Temporal sentences in Tamil

  A. Duration in a generic span of time

  Period of time taken to carry out any action is expressed without any specific suffix, but with a numeral adjective.

  1. நான் ஒரு வருடம் தமிழ் படித்தேன்.
  I studied Tamil for one year.

  ஒரு நாள் முழுவதும் (பூரா) மழை பெய்தது.
  It was raining the whole day.

  2. இந்தியாவுக்குப் போக இரண்டு நாட்கள் (days) ஆகும்.
  It will take two days to go to India.

  B. Duration of an event with relevance to present time.

  1. நான் இரண்டு வருடமாகத் தமிழ் படித்துக்கொண்டிருக்கிறேன்.
  I have been studying Tamil for the past two weeks.

  2. ஒரு வாரமாக மழை பெய்துகொண்டேயிருக்கிறது.
  It has been raining for the past one week.

  3. இரண்டு நாட்களாக நான் படிக்கவில்லை.
  I did not study for the past two days.

  C. Limitative

  a) Time within which particular action is carried out: Use the suffix குள் or இல் with temporal nouns.

  1. நான் ஒரு வருடத்துக்குள்/வருடத்தில் தமிழ் நன்றாகப் படித்துவிடுவேன்.
  I will study Tamil within a year.

  2. இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள் / வாரத்தில் என்னுடைய வேலைகள் எல்லாம் முடிந்துவிடும்.
  All my works will be completed within a week.

  3. நான் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துக்குள் / நேரத்தில் வந்துவிடுவேன்.
  I will be back within an hour.

  b) Doing an action soon after a particular time (இல்):

  4. நான் ஒரு வாரத்தில் திரும்பி வந்துவிடுவேன்.
  I will be back in a week.

  5. நான் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் சாப்பிடப்போகிறேன். I will eat in an hour.

  D. Referring to the duration of an event (Specific time at which particular action is carried out.)

  1. எங்களுடைய வகுப்பு பத்து மணிக்கு முடியும்.
  Our class will be over at ten o'clock.

  2. நான் அடுத்த மாதம் வந்துவிடுவேன் (without a numeral adjective!)
  I will be back next month.

  3. ரயில் காலையில் வரும்.
  The train will arrive in the morning.

  E. Use of Locative post positions முன்னால், பிறகு etc., to refer to a relative time.

  1. ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் நான் கலிபோர்னியாவுக்குப் போனேன்.
  I went to California one month ago.

  2. இரண்டு நாட்களுக்குப் (days) பிறகு வருகிறேன்.
  I will come back after two days. 3. பத்து மணிக்கு மேல் படிக்காதீர்கள்.
  Don't study after ten o'clock.

  F. Source and goal (Starting point and end point of an action)

  1. காலையிலிருந்து சாயந்திரம் வரை (வரைக்கும்) தூங்கினேன்.
  I slept from morning to evening.

  2. ஐந்து மணியிலிருந்து எட்டு மணி வரை (வரைக்கும்) விளையாடினோம்.
  I played from five o'clock to eight o'clock.

  G. Distributive (Referring to any recurring action in a regular interval of time)

  1. ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவைதான் சினிமா பார்க்கவேண்டும் என்று என்னுடைய அப்பா என்னிடம் சொல்லிவிட்டார்.
  My father told me that I should see a movie just once in a month.

  2. பத்து மணி நேரத்துக்கு மூன்று தடவை இந்த மருந்தைச் சாப்பிடுங்கள்.
  Take this medicine three times in every ten hours.

  H. Relative clause + locative post positions

  Past AJP + உடன்/உடனே refers to the time after something has happened. The suffix ஏ after உடன் emphasizes the time, which may be paraphrased in English as: as soon as/immediately something has happened.

  1. எனக்கு நல்ல பசி. நான் வீட்டுக்கு போன உடனே/உடன் சாப்பிட வேண்டும்.
  I am very hungry now. I should eat as soon as I reach home. 2. நீங்கள் படித்தவுடன் என்ன செய்யப் போகிறீர்கள்?
  What are you going to do after your studies?

  AJP + போது/பொழுது refers to a time when something is happening.

  1. கார் ஓட்டுகிற(ஓட்டும்) போது நீங்கள் பாட்டு கேட்பீர்களா?
  Do you listen to songs while driving the car?

  2. நேற்று நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்த பொழுது நீங்கள் வீட்டில் இல்லை.
  When I came to your house yesterday, you were not home.

  AJP + முன்னால் and பிறகு indicate the time before and after which some action is carried out. முன்னால் is only used with future AJP and பிறகு is used only with past AJP form of a verb. In spoken Tamil முன்னால் is used only with a verbal noun.

  1. எல்லோரும் வரும் முன்னால் ("வறதுக்கு முன்னாலெ") நீங்கள் இங்கே வந்துவிடவேண்டும்.
  You should be here before everyone arrives.

  2. நான் வந்த பிறகு ("வந்தததுக்கு பெறகு/அப்புறம் - optionally used) நாம் எல்லோரும் கோயிலுக்குப் போவோம்.
  After I return, we all will go to the temple.

  Regular Events

  When an event is taking place reglarly by week, month and year (calendarical times) the nouns denoting these words are reduplicated with the first word taking the suffix ஆ replacing the ending அம் in வாரம் 'week', மாதம் 'month' and வருஷம் 'year'.

  1. நாங்கள் வாராவாரம் தமிழ் படிப்போம் 'we study Tamil every week'

  2. வீட்டுக்கு மாதாமாதம் வாடகை கட்டவேண்டும். 'we need to pay the rent for the house every month.

  3. எங்கள் ஊரில் வருஷாவருஷம் கோவில் திருவிழா நடக்கும். 'Every year there will be a ritual ceremony in the temples in our village. This, however, can not made with non-calendarical times such as நிமிஷம் 'minute', வினாடி 'second' etc. These words take the word ஒவ்வொரு to express this meaning.

  4. இப்பொழுதிலிருந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து எழுந்திரு. 'From now on sit and stand every minute'

  5. ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும் தண்ணீர் குடிக்கவேண்டும். In every hour, you should drink water.

  Homework: Translate the following letter.

  Dear uncle,

  Well and wish to hear the same from you ( நலம் நலமறிய ஆவல்). You didn't write a single letter to me for the past two months. You said that you would write to me every week. I think that I will be able to graduate in two years. I have been studying Tamil for the past one year. I study Tamil everyday for one hour from eight to ten in the morning. It took me one hour to write this letter. I think that I can write well next year. Please write to me as soon as you receive this letter. I will write another letter to you once I receive your letter. Also, from now on please try to write to me atleast once in two months.

  Lovingly yours,

   

  Cultural Notes:

  Wedding (கல்யாணம்) in Tamil Hindu Culture

  Traditionally, Tamil marriages are arranged (arrangement, எற்பாடு) by parents for their sons and daughters. The roles of the bride/bridgegroom in selecting their marriage partners is very limited, and in some cases they have no say whatsoever. Parents make the selections for bride and groom by going over a number of criteria. The foremost is discussing with neighbors, friends and relatives to see if the boy and girl would make a match in terms of status, caste group, physical appearance, personality, etc. Then, the heads - usually the fathers - of both families discuss whether it would be agreeable to both families. Many marriages involve a dowry (வரதட்சனை) in terms of a lumpsum of money, jewelery, furniture, appliances, etc., to be offered to the family of the groom (மாப்பிள்ளை) by the family of the bride. This is discussed ahead of time, so no disputes occur at a later stage.

  Finally, they check with an astrologer (ஜோதிடர்) with the horoscopes (ஜாதகம்) of both the bride and groom to see whether they match in terms of their stars (நட்சத்திரம்) and other characteristics. Only when the horoscopes match do the parents proceed to the final stage of betrothel (நிச்சயதார்த்தம்), fixing the date for marriage ceremony, etc. Before the marriage, there is a custom to let the bride and groom meet in a formal environment called 'bride seeing ceremony' (பெண் பார்த்தல்). Only in this formal ceremony do the boy and girl get to see each other. This particular ceremony usually doesn't involve them talking to each other.

  Occasionally, love marriages (காதல் கல்யாணம்) also take place. In such cases, after the boy and girl meet and want to get married, they attempt to get the consent from their respective parents. Often, the parents do not agree to it, and the boy and girl may marry on their own in a registrar's office, living on their own without contact with their parents there after. In some cases, one of the family members might agree and others disagree; or both would agree to their decision and let them get married with their consent.

   

© South Asia Language Resource Center (SALRC)